Projekt AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pt. AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, który ma na celu przygotowanie osób z branży budowlanej oraz architektów do wykonywania zawodu Audytora Efektywności Energetycznej.

Pomocą szkoleniową zostanie objęte przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie oraz ich 70 pracowników, w tym osoby z kadry zarządzającej. Projekt skierowany jest do osób z branży budowlanej oraz architektów. W rekrutacji priorytetowo traktowane będą kobiety.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY. Projekt objęty jest pomocą publiczną, co wiąże się z udzieleniem wsparcia szkoleniowego w postaci pomocy de minimis.

W ramach projektu każdemu uczestnikowi oferujemy :

 1. Szkolenie : Audytor efektywności energetycznej – 164 h (140 h teorii i 24 h praktyki). Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową w ramach zajęć laboratoryjnych oraz egzaminem VCC.
 2. Szkolenie : Budownictwo Ekologiczne i innowacyjne – energia odnawialna – 30 h

Termin szkolenia będzie dostosowany do Uczestników Projektu oraz trenerów szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w miejscowości, w której utworzy się grupa osób chętnych na szkolenie. Zajęcia poprowadzą wysoko wykwalifikowani trenerzy. Podczas szkoleń zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering.

 

Projekt AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) .

 

 

Poniżej przedstawiamy program szkoleń:

 

Szkolenie : AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (164 h)

 

Część teoretyczna (140 h) :

 • Podstawy i zasady auditingu energetycznego ( 14h )
 • Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym (4 h )
 • Systemy oświetlenia (6 h)
 • Klimatyzacja i wentylacja (8 h )
 • Układy grzewcze i parowe ( 8 h )
 • Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń energetycznych ( 16 h )
 • Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej ( 10 h )
 • Racjonalizacja działania pieców przemysłowych ( 6 h )
 • Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników ciepła ( 6 h )
 • Silniki elektryczne i napędy ( 8 h )
 • Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle ( 4 h )
 • Racjonalizacja zużycia energii w układach sprężonego powietrza ( 6 h )
 • Kogeneracja ( 6 h )
 • Odnawialne źródła energii ( 8 h )
 • Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej ( 6 h )
 • Audyt efektywności energetycznej budynku ( 24 h )

 

Część praktyczna szkolenia ( 24 h ) :

 

 • Podstawowe urządzenia do pomiaru w audycie efektywności energetycznej
 • Efekt energetyczny różnych metod regulacji przepływu w wentylatorze i pompie
 • Charakterystyki pracy urządzeń elektrycznych
 • Test szczelności instalacji sprężonego powietrza
 • Diagnoza systemu odwadniania
 • Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru powietrza
 • Bilans cieplny kotła przemysłowego

 

Szkolenie: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE I INNOWACYJNE – ENERGIA ODNAWIALNA ( 30 h )

 

 • Wymagania formalnoprawne w zakresie budownictwa energooszczędnego
 • Pompy ciepła i kolektory słoneczne
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Oświetlenie energooszczędne
 • Wentylacja i rekuperacja
 • Finansowanie proekologicznych źródeł energii